w tym:

 • Reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • Opracowywanie  zawieranych umów,
 • Zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów do budynku oraz odbiorcami ścieków i śmieci,
 • Zawieranie umowy na ubezpieczenie budynku,
 • Wyszukiwanie kontrahentów świadczących usługi na rzecz wspólnoty, potencjalnych najemców powierzchni wspólnych nieruchomości, negocjowanie cen warunków zawieranych umów,
 • Opracowywanie uchwał, w tym statutu wspólnoty i regulaminów oraz corocznych planów gospodarczych,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Windykacja należności,
 • Inwestowanie zgromadzonych środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe (tj. lokaty, obligacje itp.),
 • Długofalowe planowanie, organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych,
 •  Firma współpracuje ze sprawdzonymi, specjalistycznymi kancelariami prawnymi.